برنامه های بیست و هفتمین سالروز ارتحال حضرت امام(ره)

برنامه های بیست و هفتمین سالروز ارتحال حضرت امام(ره)
ستاد مرکزی بزرگداشت امام خمینی(ره) با صدور اطلاعیه‌ای برنامه‌های بیست و هفتمین سالروز ارتحال ایشان در حرم مطهر را اعلام کرد.
۱۴:۴۸ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۰ خرداد


برنامه های بیست و هفتمین سالروز ارتحال حضرت امام(ره)

ستاد مرکزی بزرگداشت امام خمینی(ره) با صدور اطلاعیه‌ای برنامه‌های بیست و هفتمین سالروز ارتحال ایشان در حرم مطهر را اعلام کرد.
۱۴:۴۸ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۰ خرداد


برنامه های بیست و هفتمین سالروز ارتحال حضرت امام(ره)

خبرگزاری اصفحان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author