برنامه اقامت عنابی‌ها در تهران تغییر کرد/ قطری‌ها در ورزشگاه دستگردی تمرین می‌‌کنند

برنامه اقامت عنابی‌ها در تهران تغییر کرد/ قطری‌ها در ورزشگاه دستگردی تمرین می‌‌کنند
برنامه اقامت تیم ملی قطر در تهران برای دیدار با تیم ملی کشورمان تغییر کرد.

برنامه اقامت عنابی‌ها در تهران تغییر کرد/ قطری‌ها در ورزشگاه دستگردی تمرین می‌‌کنند

برنامه اقامت تیم ملی قطر در تهران برای دیدار با تیم ملی کشورمان تغییر کرد.
برنامه اقامت عنابی‌ها در تهران تغییر کرد/ قطری‌ها در ورزشگاه دستگردی تمرین می‌‌کنند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author