برنامه آماده‌سازی ملی پوشان در صبح یکشنبه

برنامه آماده‌سازی ملی پوشان در صبح یکشنبه
بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران امروز صبح به برنامه های آماده سازی خود پیش از دیدار برابر قطر ادامه دادند.

برنامه آماده‌سازی ملی پوشان در صبح یکشنبه

بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران امروز صبح به برنامه های آماده سازی خود پیش از دیدار برابر قطر ادامه دادند.
برنامه آماده‌سازی ملی پوشان در صبح یکشنبه

label, , , , , , , , , , , ,

About the author