برزای از تمرین استقلال اخراج شد

برزای از تمرین استقلال اخراج شد
بهنام برزای بازیکن استقلال از تمرین این تیم اخراج شد.

برزای از تمرین استقلال اخراج شد

بهنام برزای بازیکن استقلال از تمرین این تیم اخراج شد.
برزای از تمرین استقلال اخراج شد

نصب تلگرام فارسی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author