بررسی گزارش سازمان خصوصی سازی در دولت

بررسی گزارش سازمان خصوصی سازی در دولت
هیئت دولت گزارش سازمان خصوصی‌سازی درباره نحوه نظارت بر شرکت‌های واگذار شده را بررسی کرد .
۱۶:۰۱ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۶ مرداد


بررسی گزارش سازمان خصوصی سازی در دولت

هیئت دولت گزارش سازمان خصوصی‌سازی درباره نحوه نظارت بر شرکت‌های واگذار شده را بررسی کرد .
۱۶:۰۱ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۶ مرداد


بررسی گزارش سازمان خصوصی سازی در دولت

خبر فرهنگیان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author