بررسی بازی های ایران با حریفان احتمالی مقدماتی (5)/ ایران و استرالیا، ما به هم نمی‌رسیم!

بررسی بازی های ایران با حریفان احتمالی مقدماتی (5)/ ایران و استرالیا، ما به هم نمی‌رسیم!
هیچ صعودی،چه در جام جهانی وچه در المپیک،برای ما جذاب تر از 2 صعود به جام جهانی بعد از 2 برد برابر استرالیا نبوده است.

بررسی بازی های ایران با حریفان احتمالی مقدماتی (5)/ ایران و استرالیا، ما به هم نمی‌رسیم!

هیچ صعودی،چه در جام جهانی وچه در المپیک،برای ما جذاب تر از 2 صعود به جام جهانی بعد از 2 برد برابر استرالیا نبوده است.
بررسی بازی های ایران با حریفان احتمالی مقدماتی (5)/ ایران و استرالیا، ما به هم نمی‌رسیم!

بک لینک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author