برد پرگل پرسپولیس مقابل تیم دانشجویان

برد پرگل پرسپولیس مقابل تیم دانشجویان
پرسپولیس در یک بازی دوستانه موفق شد تیم ملی دانشجویان را با هفت گل شکست دهد.

برد پرگل پرسپولیس مقابل تیم دانشجویان

پرسپولیس در یک بازی دوستانه موفق شد تیم ملی دانشجویان را با هفت گل شکست دهد.
برد پرگل پرسپولیس مقابل تیم دانشجویان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author