برد ایران در دومین بازی تمرینی در ایتالیا

برد ایران در دومین بازی تمرینی در ایتالیا
تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار تمرینی خود به پیروزی رسید.

برد ایران در دومین بازی تمرینی در ایتالیا

تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار تمرینی خود به پیروزی رسید.
برد ایران در دومین بازی تمرینی در ایتالیا

عکس

label, , , , , , , , , , , ,

About the author