برداشت انگور

برداشت انگور
برداشت انگور از هزار و ۸۰۰ هکتار تاکستان های یزد آغاز شد. پیش بینی می شود ۳۶ هزار تن انگور از تاکستان های این استان برداشت شود.
۰۷:۵۵ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۲ شهریور


برداشت انگور

برداشت انگور از هزار و ۸۰۰ هکتار تاکستان های یزد آغاز شد. پیش بینی می شود ۳۶ هزار تن انگور از تاکستان های این استان برداشت شود.
۰۷:۵۵ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۲ شهریور


برداشت انگور

دانلود فیلم با لینک مستقیم

label, , , , , , , ,

About the author