برخی هتل ها در چین از پذیرش شهروندان پنج کشور

برخی هتل ها در چین از پذیرش شهروندان پنج کشور
پلیس چین به برخی هتل های ارزان قیمت در شهر گوانگجو دستور داد مسافران از پنج کشور سوریه، عراق، ترکیه ، پاکستان و افغانستان را پذیرش نکنند ولی وزارت امور خارجه چین اعلام کرد در این باره اطلاعی ندارد.
۱۹:۴۱ – ۱۳۹۵ جمعه ۵ شهریور


برخی هتل ها در چین از پذیرش شهروندان پنج کشور

پلیس چین به برخی هتل های ارزان قیمت در شهر گوانگجو دستور داد مسافران از پنج کشور سوریه، عراق، ترکیه ، پاکستان و افغانستان را پذیرش نکنند ولی وزارت امور خارجه چین اعلام کرد در این باره اطلاعی ندارد.
۱۹:۴۱ – ۱۳۹۵ جمعه ۵ شهریور


برخی هتل ها در چین از پذیرش شهروندان پنج کشور

label, , , , , , , , , , , ,

About the author