برخورد گرم سیمئونه و بورگاس با هافبک ایرانی

برخورد گرم سیمئونه و بورگاس با هافبک ایرانی
سعید عزت اللهی در اتلتیکو زیر نظر سیمئونه تمرین کرده بود.

برخورد گرم سیمئونه و بورگاس با هافبک ایرانی

سعید عزت اللهی در اتلتیکو زیر نظر سیمئونه تمرین کرده بود.
برخورد گرم سیمئونه و بورگاس با هافبک ایرانی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author