برخورد فرکی و شاگردان‌سابق در فرودگاه(عکس)

برخورد فرکی و شاگردان‌سابق در فرودگاه(عکس)
نارنجی پوشان عصر امروز و پس از شکست تیم نفت مسجدسلیمان، در حال بازگشت به تهران، با کمالوند و شاگردانش روبرو شدند.

برخورد فرکی و شاگردان‌سابق در فرودگاه(عکس)

نارنجی پوشان عصر امروز و پس از شکست تیم نفت مسجدسلیمان، در حال بازگشت به تهران، با کمالوند و شاگردانش روبرو شدند.
برخورد فرکی و شاگردان‌سابق در فرودگاه(عکس)

دانلود رایگان اینستاگرام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author