برخورد جدی در انتظار ستاره ایران؛/ محرومیت ناجی گیتی‌پسند تا پایان فصل

برخورد جدی در انتظار ستاره ایران؛/ محرومیت ناجی گیتی‌پسند تا پایان فصل
دبیر سازمان لیگ کمیته فوتسال از محرومیت بازیکن حاشیه‌ساز گیتی‌پسند تا پایان فصل خبر داد و اعلام کرد حرکت او با تحریک کادر فنی تیمش صورت گرفته است.

برخورد جدی در انتظار ستاره ایران؛/ محرومیت ناجی گیتی‌پسند تا پایان فصل

دبیر سازمان لیگ کمیته فوتسال از محرومیت بازیکن حاشیه‌ساز گیتی‌پسند تا پایان فصل خبر داد و اعلام کرد حرکت او با تحریک کادر فنی تیمش صورت گرفته است.
برخورد جدی در انتظار ستاره ایران؛/ محرومیت ناجی گیتی‌پسند تا پایان فصل

label, , , , , , , , , , , ,

About the author