برتری روستوف دو دقیقه دوام داشت؛/ دربی ایرانی‌های روسیه را تیم محمدی برد

برتری روستوف دو دقیقه دوام داشت؛/ دربی ایرانی‌های روسیه را تیم محمدی برد
ترک گروژنی با نتیجه 2 بر یک مقابل روستوف به پیروزی رسید که سه ملی پوش ایرانی در این مسابقه به میدان رفتند.

برتری روستوف دو دقیقه دوام داشت؛/ دربی ایرانی‌های روسیه را تیم محمدی برد

ترک گروژنی با نتیجه 2 بر یک مقابل روستوف به پیروزی رسید که سه ملی پوش ایرانی در این مسابقه به میدان رفتند.
برتری روستوف دو دقیقه دوام داشت؛/ دربی ایرانی‌های روسیه را تیم محمدی برد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author