برتری تیم ملی بسکتبال ایران مقابل سوریه

برتری تیم ملی بسکتبال ایران مقابل سوریه
تیم ملی بسکتبال کشورمان در دومین بازی خود در مسابقات غرب آسیا مقابل سوریه به برتری رسید.

برتری تیم ملی بسکتبال ایران مقابل سوریه

تیم ملی بسکتبال کشورمان در دومین بازی خود در مسابقات غرب آسیا مقابل سوریه به برتری رسید.
برتری تیم ملی بسکتبال ایران مقابل سوریه

روزنامه قانون

label, , , , , , , , , , , ,

About the author