برای گل کردن آن توپ نیم متر کم آوردم/ زینالی: ما هم از نتایج سایپا ناراحتیم

برای گل کردن آن توپ نیم متر کم آوردم/ زینالی: ما هم از نتایج سایپا ناراحتیم
هافبک تیم سایپا اعتقاد دارد تیمش در آینده شرایط بهتری پیدا می کند.

برای گل کردن آن توپ نیم متر کم آوردم/ زینالی: ما هم از نتایج سایپا ناراحتیم

هافبک تیم سایپا اعتقاد دارد تیمش در آینده شرایط بهتری پیدا می کند.
برای گل کردن آن توپ نیم متر کم آوردم/ زینالی: ما هم از نتایج سایپا ناراحتیم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author