برای حضور در مسابقات غرب آسیا/ اردوی تیم ملی راگبی

برای حضور در مسابقات غرب آسیا/ اردوی تیم ملی راگبی
دومین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی راگبی 15 نفره مردان جهت شرکت در مسابقات غرب آسیا طی با حضور 30 ورزشکار در زمین شماره 4 مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز شد.

برای حضور در مسابقات غرب آسیا/ اردوی تیم ملی راگبی

دومین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی راگبی 15 نفره مردان جهت شرکت در مسابقات غرب آسیا طی با حضور 30 ورزشکار در زمین شماره 4 مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز شد.
برای حضور در مسابقات غرب آسیا/ اردوی تیم ملی راگبی

اخبر جهان

خبر فرهنگیان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author