برای حضور در فینال/ جدال‌اوکلاهاما وگلدن‌استیت‌به‌بازی‌هفتم‌کشید

برای حضور در فینال/ جدال‌اوکلاهاما وگلدن‌استیت‌به‌بازی‌هفتم‌کشید
با برتری گلدن استیت در دیدار ششم مقابل اوکلاهاما، جدال دو تیم برای حضور در فینال NBA به بازی هفتم کشید.

برای حضور در فینال/ جدال‌اوکلاهاما وگلدن‌استیت‌به‌بازی‌هفتم‌کشید

با برتری گلدن استیت در دیدار ششم مقابل اوکلاهاما، جدال دو تیم برای حضور در فینال NBA به بازی هفتم کشید.
برای حضور در فینال/ جدال‌اوکلاهاما وگلدن‌استیت‌به‌بازی‌هفتم‌کشید

wolrd press news

label, , , , , , , , , , , ,

About the author