برای تماشا هفته سوم لیگ برتر والیبال؛/ سیچلو به ارومیه سفر می کند

برای تماشا هفته سوم لیگ برتر والیبال؛/ سیچلو به ارومیه سفر می کند
مربی آرژانتینی تیم ملی والیبال برای زیر نظر گرفتن این هفته از لیگ، به ارومیه می رود تا دیدار شهرداری و کاله را زیر نظر داشته باشد.

برای تماشا هفته سوم لیگ برتر والیبال؛/ سیچلو به ارومیه سفر می کند

مربی آرژانتینی تیم ملی والیبال برای زیر نظر گرفتن این هفته از لیگ، به ارومیه می رود تا دیدار شهرداری و کاله را زیر نظر داشته باشد.
برای تماشا هفته سوم لیگ برتر والیبال؛/ سیچلو به ارومیه سفر می کند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author