برای برداشت اولین قدم المپیکی؛/ جدال سنتی ایران و استرالیا (عکس)

برای برداشت اولین قدم المپیکی؛/ جدال سنتی ایران و استرالیا (عکس)
تیم ملی والیبال ایران در اولین و مهمترین بازی مسابقات انتخابی المپیک باید رو در روی استرالیا قرار بگیرد.

برای برداشت اولین قدم المپیکی؛/ جدال سنتی ایران و استرالیا (عکس)

تیم ملی والیبال ایران در اولین و مهمترین بازی مسابقات انتخابی المپیک باید رو در روی استرالیا قرار بگیرد.
برای برداشت اولین قدم المپیکی؛/ جدال سنتی ایران و استرالیا (عکس)

آهنگ جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author