برای بازی با صبا/ منصوریان بازیکنانش را به خط کرد(عکس)

برای بازی با صبا/ منصوریان بازیکنانش را به خط کرد(عکس)
سرمربی استقلال پیش از آغاز تمرین امروز جلسه ای کوتاه برای بازیکنان تیمش برگزار کرد.

برای بازی با صبا/ منصوریان بازیکنانش را به خط کرد(عکس)

سرمربی استقلال پیش از آغاز تمرین امروز جلسه ای کوتاه برای بازیکنان تیمش برگزار کرد.
برای بازی با صبا/ منصوریان بازیکنانش را به خط کرد(عکس)

دانلود shareit

label, , , , , , , , , , , ,

About the author