براوو: بارسا همیشه در قلب من خواهد بود

براوو: بارسا همیشه در قلب من خواهد بود
کلودیو براوو، دروازه بان جدید منچسترسیتی مدعی شد که بارسا همیشه در قلب او خواهد ماند.

براوو: بارسا همیشه در قلب من خواهد بود

کلودیو براوو، دروازه بان جدید منچسترسیتی مدعی شد که بارسا همیشه در قلب او خواهد ماند.
براوو: بارسا همیشه در قلب من خواهد بود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author