برانکو و منصوریان؛ چه کسی مانع پیروزی‌شان است/ دربی ٨٣ در یک نگاه کلی (گزارش تحلیلی)

برانکو و منصوریان؛ چه کسی مانع پیروزی‌شان است/ دربی ٨٣ در یک نگاه کلی (گزارش تحلیلی)
هشتاد و سومین نبرد سرخابی ها در دربی پایتخت در حالی برگزار خواهد شد که سرمربیان هر کدام اندیشه متفاوتی برای این بازی دارند.

برانکو و منصوریان؛ چه کسی مانع پیروزی‌شان است/ دربی ٨٣ در یک نگاه کلی (گزارش تحلیلی)

هشتاد و سومین نبرد سرخابی ها در دربی پایتخت در حالی برگزار خواهد شد که سرمربیان هر کدام اندیشه متفاوتی برای این بازی دارند.
برانکو و منصوریان؛ چه کسی مانع پیروزی‌شان است/ دربی ٨٣ در یک نگاه کلی (گزارش تحلیلی)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author