برانکو: مصدومیت عالیشاه شوک بزرگی بود/ بازیکن جایگزین دارم

برانکو: مصدومیت عالیشاه شوک بزرگی بود/ بازیکن جایگزین دارم
سرمربی پرسپولیس نسبت به مصدومیت عالیشاه واکنش نشان داد.

برانکو: مصدومیت عالیشاه شوک بزرگی بود/ بازیکن جایگزین دارم

سرمربی پرسپولیس نسبت به مصدومیت عالیشاه واکنش نشان داد.
برانکو: مصدومیت عالیشاه شوک بزرگی بود/ بازیکن جایگزین دارم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author