برانکو: تا 48 ساعت آینده جایگزین لوبانف را انتخاب می‌کنیم/ رضائیان جاه‌طلب است

برانکو: تا 48 ساعت آینده جایگزین لوبانف را انتخاب می‌کنیم/ رضائیان جاه‌طلب است
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: فصل گذشته بیش از هر تیمی از داوری ضربه خوردیم، اما نه شکایتی کردیم و نه هیاهو کردیم.

برانکو: تا 48 ساعت آینده جایگزین لوبانف را انتخاب می‌کنیم/ رضائیان جاه‌طلب است

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: فصل گذشته بیش از هر تیمی از داوری ضربه خوردیم، اما نه شکایتی کردیم و نه هیاهو کردیم.
برانکو: تا 48 ساعت آینده جایگزین لوبانف را انتخاب می‌کنیم/ رضائیان جاه‌طلب است

مد روز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author