برانکو: به من کمک کنید، رضاییان را جای چه‌کسی بازی دهم؟/ هیچ بازیکنی را تنبیه نمی‌کنم

برانکو: به من کمک کنید، رضاییان را جای چه‌کسی بازی دهم؟/ هیچ بازیکنی را تنبیه نمی‌کنم
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس از برتری تیمش مقابل نفت تهران ابراز خوشحالی کرد.

برانکو: به من کمک کنید، رضاییان را جای چه‌کسی بازی دهم؟/ هیچ بازیکنی را تنبیه نمی‌کنم

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس از برتری تیمش مقابل نفت تهران ابراز خوشحالی کرد.
برانکو: به من کمک کنید، رضاییان را جای چه‌کسی بازی دهم؟/ هیچ بازیکنی را تنبیه نمی‌کنم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author