برانکو: بزرگترین شکستم در ایران یاد نگرفتن زبان فارسی بود

برانکو: بزرگترین شکستم در ایران یاد نگرفتن زبان فارسی بود
برانکو ایوانکوویچ سرمربی سابق ایران و سکاندار فعلی پرسپولیس در مصاحبه ای با سایت واراژدینسکی در زادگاهش با حرارت ویژه ای از ایران صحبت کرد.

برانکو: بزرگترین شکستم در ایران یاد نگرفتن زبان فارسی بود

برانکو ایوانکوویچ سرمربی سابق ایران و سکاندار فعلی پرسپولیس در مصاحبه ای با سایت واراژدینسکی در زادگاهش با حرارت ویژه ای از ایران صحبت کرد.
برانکو: بزرگترین شکستم در ایران یاد نگرفتن زبان فارسی بود

bluray movie download

خبرگذاری خوزستان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author