برانکو با امیدهای پرسپولیس دیدار کرد

برانکو با امیدهای پرسپولیس دیدار کرد
اعضای تیم فوتبال امید پرسپولیس پیش از بازی امروز خود برابر استقلال، برای دیدار با برانکو و صرف ناهار، در ورزشگاه شهید کاظمی حضور پیدا کردند.

برانکو با امیدهای پرسپولیس دیدار کرد

اعضای تیم فوتبال امید پرسپولیس پیش از بازی امروز خود برابر استقلال، برای دیدار با برانکو و صرف ناهار، در ورزشگاه شهید کاظمی حضور پیدا کردند.
برانکو با امیدهای پرسپولیس دیدار کرد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author