برانکو از تیمی گفت که قهرمانی را از مشتش در آورد!

برانکو از تیمی گفت که قهرمانی را از مشتش در آورد!
سرمربی پرسپولیس می‌گوید همه بازیکنانش برای دیدار با نفت تهران در سلامت کامل هستند.

برانکو از تیمی گفت که قهرمانی را از مشتش در آورد!

سرمربی پرسپولیس می‌گوید همه بازیکنانش برای دیدار با نفت تهران در سلامت کامل هستند.
برانکو از تیمی گفت که قهرمانی را از مشتش در آورد!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author