برانکو آیا می تواند از این راه ساده پرسپولیس را اولین بار در دهه 90 قهرمان کند؟

برانکو آیا می تواند از این راه ساده پرسپولیس را اولین بار در دهه 90 قهرمان کند؟
برانکو و تیمش این فصل را خوب شروع نکردند اما حالا همه هواداران پرسپولیس امیدوار شده اند تا 24 اردیبهشت جشن قهرمانی را در ورزشگاه آزادی بگیرند.

برانکو آیا می تواند از این راه ساده پرسپولیس را اولین بار در دهه 90 قهرمان کند؟

برانکو و تیمش این فصل را خوب شروع نکردند اما حالا همه هواداران پرسپولیس امیدوار شده اند تا 24 اردیبهشت جشن قهرمانی را در ورزشگاه آزادی بگیرند.
برانکو آیا می تواند از این راه ساده پرسپولیس را اولین بار در دهه 90 قهرمان کند؟

سیستم اطلاع رسانی

باران فیلم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author