برانکو:گفته بودم بازی سختی با پیکان داریم

برانکو:گفته بودم بازی سختی با پیکان داریم
سرمربی پرسپولیس از عملکرد شاگردانش در بازی با پیکان راضی است.

برانکو:گفته بودم بازی سختی با پیکان داریم

سرمربی پرسپولیس از عملکرد شاگردانش در بازی با پیکان راضی است.
برانکو:گفته بودم بازی سختی با پیکان داریم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author