برانکو:پارسال این همه بازیکنان اشتباه کردند، چرا نگفتید در حد پرسپولیس نیستند؟

برانکو:پارسال این همه بازیکنان اشتباه کردند، چرا نگفتید در حد پرسپولیس نیستند؟
برانکو ایوانکویچ از اینکه به بازیکنان تیمش برای اشتباه در بازی با فولاد ، انگ بی کیفیتی زده شد ، عصبانی شد.

برانکو:پارسال این همه بازیکنان اشتباه کردند، چرا نگفتید در حد پرسپولیس نیستند؟

برانکو ایوانکویچ از اینکه به بازیکنان تیمش برای اشتباه در بازی با فولاد ، انگ بی کیفیتی زده شد ، عصبانی شد.
برانکو:پارسال این همه بازیکنان اشتباه کردند، چرا نگفتید در حد پرسپولیس نیستند؟

خبرگزاری اصفهان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author