برانکو:هیچ دربی مثل دربی تهران نیست/استقلال را دست کم بگیریم ضربه می خوریم

برانکو:هیچ دربی مثل دربی تهران نیست/استقلال را دست کم بگیریم ضربه می خوریم
برانکو می‌گوید چیزی که او را خرسند می‌کند عالی بودن پرسپولیس در 3 دربی گذشته است.

برانکو:هیچ دربی مثل دربی تهران نیست/استقلال را دست کم بگیریم ضربه می خوریم

برانکو می‌گوید چیزی که او را خرسند می‌کند عالی بودن پرسپولیس در 3 دربی گذشته است.
برانکو:هیچ دربی مثل دربی تهران نیست/استقلال را دست کم بگیریم ضربه می خوریم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author