برانکو:شاید طارمی به خاطر گل نزدن نیمکت‌نشین شود

برانکو:شاید طارمی به خاطر گل نزدن نیمکت‌نشین شود
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: هنوز مشکل زدن ضربات آخر را داریم اما نکته مثبتش این است که موقعیت‌های گل خوبی خلق می‌کنیم.

برانکو:شاید طارمی به خاطر گل نزدن نیمکت‌نشین شود

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: هنوز مشکل زدن ضربات آخر را داریم اما نکته مثبتش این است که موقعیت‌های گل خوبی خلق می‌کنیم.
برانکو:شاید طارمی به خاطر گل نزدن نیمکت‌نشین شود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author