برانکو:سید جلال قبول ،باقی بازیکنان را از لیست من بخرید!

برانکو:سید جلال قبول ،باقی بازیکنان را از لیست من بخرید!
سید جلال حسینی که گفته می شد با منصوریان به استقلال می رود ، دوباره در آستانه پرسپولیسی شدن است.

برانکو:سید جلال قبول ،باقی بازیکنان را از لیست من بخرید!

سید جلال حسینی که گفته می شد با منصوریان به استقلال می رود ، دوباره در آستانه پرسپولیسی شدن است.
برانکو:سید جلال قبول ،باقی بازیکنان را از لیست من بخرید!

موسیقی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author