بدهی 600 هزاردلاری استقلال به خارجی‌ها

بدهی 600 هزاردلاری استقلال به خارجی‌ها
بدهی سنگین آبی پوشان به بازیکنان خارجی دردسر قدیمی این باشگاه است که در سال های گذشته بحران های زیادی را برای آبی ها ایجاد کرده است.

بدهی 600 هزاردلاری استقلال به خارجی‌ها

بدهی سنگین آبی پوشان به بازیکنان خارجی دردسر قدیمی این باشگاه است که در سال های گذشته بحران های زیادی را برای آبی ها ایجاد کرده است.
بدهی 600 هزاردلاری استقلال به خارجی‌ها

label, , , , , , , , , , , ,

About the author