بدهی های دولت به آستان قدس رضوی صاف می شود

بدهی های دولت به آستان قدس رضوی صاف می شود
وزیر اقتصاد در دیدار با حجت الاسلام رئیسی تولیت آستان قدس رضوی، با اشاره به راه اندازی سامانه بدهی های دولت اظهار داشت: بدهی های دولت به آستان قدس رضوی از طریق تهاتر قابل پرداخت است.
۱۹:۳۸ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۰ مرداد


بدهی های دولت به آستان قدس رضوی صاف می شود

وزیر اقتصاد در دیدار با حجت الاسلام رئیسی تولیت آستان قدس رضوی، با اشاره به راه اندازی سامانه بدهی های دولت اظهار داشت: بدهی های دولت به آستان قدس رضوی از طریق تهاتر قابل پرداخت است.
۱۹:۳۸ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۰ مرداد


بدهی های دولت به آستان قدس رضوی صاف می شود

دانلود سریال و آهنگ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author