بدشانس یعنی این دونفر!24 ساعت در دستشویی پنهان شدند اما قبل بازی…!

بدشانس یعنی این دونفر!24 ساعت در دستشویی پنهان شدند اما قبل بازی…!
دو هوادار منچستر که می‌خواستند بازی تیم‌شان با آرسنال را بدون بلیت ببیند را باید بدشانس‌ترین هواداران این تیم نامید.

بدشانس یعنی این دونفر!24 ساعت در دستشویی پنهان شدند اما قبل بازی…!

دو هوادار منچستر که می‌خواستند بازی تیم‌شان با آرسنال را بدون بلیت ببیند را باید بدشانس‌ترین هواداران این تیم نامید.
بدشانس یعنی این دونفر!24 ساعت در دستشویی پنهان شدند اما قبل بازی…!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author