بدشانسی‌های گل‌محمدی تمامی ندارد

بدشانسی‌های گل‌محمدی تمامی ندارد
ذوب‌آهن که با دو غائب به دلیل آسیب دیدگی پای به فینال جام حذفی گذاشته بود یک مصدوم دیگر در 20 دقیقه ابتدایی این مسابقه داد.

بدشانسی‌های گل‌محمدی تمامی ندارد

ذوب‌آهن که با دو غائب به دلیل آسیب دیدگی پای به فینال جام حذفی گذاشته بود یک مصدوم دیگر در 20 دقیقه ابتدایی این مسابقه داد.
بدشانسی‌های گل‌محمدی تمامی ندارد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author