بخشش محرومیت رحمتی قانونی بود

بخشش محرومیت رحمتی قانونی بود
ورزش سه نوشت: یک جلسه از محرومیت باقی مانده مهدی رحمتی به حالت تعلیق درآمد و این دروازه بان می تواند استقلال را در مصاف با هم نام اهوازی همراهی کند.

بخشش محرومیت رحمتی قانونی بود

ورزش سه نوشت: یک جلسه از محرومیت باقی مانده مهدی رحمتی به حالت تعلیق درآمد و این دروازه بان می تواند استقلال را در مصاف با هم نام اهوازی همراهی کند.
بخشش محرومیت رحمتی قانونی بود

خبرگزاری اصفهان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author