بحران شدید مهاجم در اردوی رئال مادرید

بحران شدید مهاجم در اردوی رئال مادرید
به نظر می رسد بحران مصدومیت در فصل جاری همچنان گرییان گیر مادریدی ها است و شرایط این تیم را دشوار ساخته است.

بحران شدید مهاجم در اردوی رئال مادرید

به نظر می رسد بحران مصدومیت در فصل جاری همچنان گرییان گیر مادریدی ها است و شرایط این تیم را دشوار ساخته است.
بحران شدید مهاجم در اردوی رئال مادرید

واتساپ جی بی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author