با گریه انرژی‌های منفی را دور کردم/ جواب کره‌ای‌ها را در زمین دادیم؛/ قوچان‌نژاد: بردن ایران آرزوی آسیایی‌ها است

با گریه انرژی‌های منفی را دور کردم/ جواب کره‌ای‌ها را در زمین دادیم؛/ قوچان‌نژاد: بردن ایران آرزوی آسیایی‌ها است
مهاجم تیم ملی ایران امیدوار است دوباره در ترکیب اصلی کارلوس کی‌روش قرار گیرد و درخشش خود را ادامه دهد.

با گریه انرژی‌های منفی را دور کردم/ جواب کره‌ای‌ها را در زمین دادیم؛/ قوچان‌نژاد: بردن ایران آرزوی آسیایی‌ها است

مهاجم تیم ملی ایران امیدوار است دوباره در ترکیب اصلی کارلوس کی‌روش قرار گیرد و درخشش خود را ادامه دهد.
با گریه انرژی‌های منفی را دور کردم/ جواب کره‌ای‌ها را در زمین دادیم؛/ قوچان‌نژاد: بردن ایران آرزوی آسیایی‌ها است

label, , , , , , , , , , , ,

About the author