با چهارمین پیروزی مقابل تورنتو؛/ جیمز و یارانش در فینال NBA

با چهارمین پیروزی مقابل تورنتو؛/ جیمز و یارانش در فینال NBA
کلیولند کاوالیرز با چهارمین برد مقابل تورنتو جواز حضور در دومین فینال متوالی NBA را گرفت.

با چهارمین پیروزی مقابل تورنتو؛/ جیمز و یارانش در فینال NBA

کلیولند کاوالیرز با چهارمین برد مقابل تورنتو جواز حضور در دومین فینال متوالی NBA را گرفت.
با چهارمین پیروزی مقابل تورنتو؛/ جیمز و یارانش در فینال NBA

خرم خبر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author