با ورزش سه همراه باشید / پوشش کامل روز آخر فصل نقل و انتقالات (زنده)

با ورزش سه همراه باشید / پوشش کامل روز آخر فصل نقل و انتقالات (زنده)
نقل و انتقالات فوتبال ایران روز دوشنبه به پایان خواهد رسید و 16 تیم لیگ برتری این فرصت را دارند تا آخرین تغییرات را در لیست بازیکنان خود اعمال کنند.

با ورزش سه همراه باشید / پوشش کامل روز آخر فصل نقل و انتقالات (زنده)

نقل و انتقالات فوتبال ایران روز دوشنبه به پایان خواهد رسید و 16 تیم لیگ برتری این فرصت را دارند تا آخرین تغییرات را در لیست بازیکنان خود اعمال کنند.
با ورزش سه همراه باشید / پوشش کامل روز آخر فصل نقل و انتقالات (زنده)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author