با مطرح شدن نام وزیر جدید؛/ سلیمی: سابقه مدیریت وزیر جدید امیدوارکننده است

با مطرح شدن نام وزیر جدید؛/ سلیمی: سابقه مدیریت وزیر جدید امیدوارکننده است
مرد طلایی المپیک لندن درمورد وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان می گوید: ایشان هم مدتی استاندار بوده و مدیریت کلان انجام داده و هم مدتی قائم مقام سازمان تربیت بدنی بوده و دید بسیار خوبی به ورزش دارد

با مطرح شدن نام وزیر جدید؛/ سلیمی: سابقه مدیریت وزیر جدید امیدوارکننده است

مرد طلایی المپیک لندن درمورد وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان می گوید: ایشان هم مدتی استاندار بوده و مدیریت کلان انجام داده و هم مدتی قائم مقام سازمان تربیت بدنی بوده و دید بسیار خوبی به ورزش دارد
با مطرح شدن نام وزیر جدید؛/ سلیمی: سابقه مدیریت وزیر جدید امیدوارکننده است

label, , , , , , , , , , , ,

About the author