با فرشید اسماعیلی؛ از آن قیچی برگردان استثنایی تا پنالتی برد استقلال

با فرشید اسماعیلی؛ از آن قیچی برگردان استثنایی تا پنالتی برد استقلال
ستاره جوان آبی‌ها می‌گوید می‌خواست گل قیچی برگردانش را به مرحوم پورحیدری تقدیم کند.

با فرشید اسماعیلی؛ از آن قیچی برگردان استثنایی تا پنالتی برد استقلال

ستاره جوان آبی‌ها می‌گوید می‌خواست گل قیچی برگردانش را به مرحوم پورحیدری تقدیم کند.
با فرشید اسماعیلی؛ از آن قیچی برگردان استثنایی تا پنالتی برد استقلال

label, , , , , , , , , , , ,

About the author