با علیرضا جهانبخش از چهارتایی کردن کره‌ای‌ها تا منتقدانی که حالا موافق تیم‌ملی هستند

با علیرضا جهانبخش از چهارتایی کردن کره‌ای‌ها تا منتقدانی که حالا موافق تیم‌ملی هستند
علیرضا جهانبخش به بازیکن فیکس تیم ملی تبدیل شده و لژیونر ایرانی در بازی با کره هم توانست هافبک‌های این تیم را از کار بیاندازد و عملکرد خوبی از خودش نشان دهد.

با علیرضا جهانبخش از چهارتایی کردن کره‌ای‌ها تا منتقدانی که حالا موافق تیم‌ملی هستند

علیرضا جهانبخش به بازیکن فیکس تیم ملی تبدیل شده و لژیونر ایرانی در بازی با کره هم توانست هافبک‌های این تیم را از کار بیاندازد و عملکرد خوبی از خودش نشان دهد.
با علیرضا جهانبخش از چهارتایی کردن کره‌ای‌ها تا منتقدانی که حالا موافق تیم‌ملی هستند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author