با صعود پورتو به دور گروهی لیگ قهرمانان/ کاسیاس در آستانه رسیدن به رکورد گیگز

با صعود پورتو به دور گروهی لیگ قهرمانان/ کاسیاس در آستانه رسیدن به رکورد گیگز
ایکر کاسیاس، دروازه بان اسطوره ای رئال که فصل گذشته این تیم را به مقصد پورتو ترک کرد، در آستانه برابری با رکورد تاریخی رایان گیگز است.

با صعود پورتو به دور گروهی لیگ قهرمانان/ کاسیاس در آستانه رسیدن به رکورد گیگز

ایکر کاسیاس، دروازه بان اسطوره ای رئال که فصل گذشته این تیم را به مقصد پورتو ترک کرد، در آستانه برابری با رکورد تاریخی رایان گیگز است.
با صعود پورتو به دور گروهی لیگ قهرمانان/ کاسیاس در آستانه رسیدن به رکورد گیگز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author