با ستاره جوان آبی‌ها از استقلال هجومی تا حمایت از منصوریان

با ستاره جوان آبی‌ها از استقلال هجومی تا حمایت از منصوریان
خبرورزشی نوشت: ستاره جوان استقلال که این روزها در این تیم خوش می‌درخشد می‌گوید می‌خواهم سال‌ها پیراهن استقلال را بپوشم.

با ستاره جوان آبی‌ها از استقلال هجومی تا حمایت از منصوریان

خبرورزشی نوشت: ستاره جوان استقلال که این روزها در این تیم خوش می‌درخشد می‌گوید می‌خواهم سال‌ها پیراهن استقلال را بپوشم.
با ستاره جوان آبی‌ها از استقلال هجومی تا حمایت از منصوریان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author