با دومین برد در انتخابی المپیک؛/ عبادی پور مرد اول ایران مقابل کانادا

با دومین برد در انتخابی المپیک؛/ عبادی پور مرد اول ایران مقابل کانادا
برد حساس ایران مقابل کانادا تحت تاثیر درخشش میلاد عبادی پور در این میدان بود.

با دومین برد در انتخابی المپیک؛/ عبادی پور مرد اول ایران مقابل کانادا

برد حساس ایران مقابل کانادا تحت تاثیر درخشش میلاد عبادی پور در این میدان بود.
با دومین برد در انتخابی المپیک؛/ عبادی پور مرد اول ایران مقابل کانادا

میهن دانلود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author